برچسب: اتاق بازجویی

۳

شبگرد دل شکسته (۲)

شب دومی که میرفتم قبرستان تخت فولاد ساعت از نیمه شب گذشته بود که خودم را رساندم وسط قبرها وقتی اطرافم رامشاهده کردم بیابانی بود...

۸

نتیجه ی شما = حتما به سرم زده (۱)

نمیدونم وقتی دلم میگیره چرا عجیب هوای قبرستان رفتن میکنم ؛فوق العاده آرامش خاصی میده  قبرستان چه حال عجیبی داره تنگ غروب جمعه بشینی کنار...