هنوز مدت کوتاهی از مداحیه سخیف نوار مغز سرم نگذشته که

دوباره انسانی خالی از شعور که اسم خود رامداح گذاشته شعری خوانده بانام

 

رقاصم رقاصم رقاصه عباسم

 

البته باید گفت نمیگفتی هم رقاصه ام همه با سبک های بیخودت با حرکات دانسیت میفهمیدن رقاصه ای!!!وبسیار خوشحالیم که خودش فهمید درحد اسم مداح هم نیست وهمون رقاص بیشتر بهش میاد !شایدم رقاصه هام اون دنیا ازش شکایت کنن که ما وقتی محرم وصفر میشد یا ایام حزن اهل بیت حرمت نگه میداشتیم وشعر هم برای اهل بیت میخوندیم بدون آهنگ و سوز بود

(حرص آدم تازه جایی گل میکنه که تو وبلاگ آقای رقاص توجیهاتی بسیار مضحک تر از شعرش اومده وگفته این خیلی خوبه؛بعد کلی توجیه که این کارخوبه حدیثی آورده که گناهان شیعیان را توجیه کنید وآبرو نبرید.
آخه یکی نیست بگه اگه کارت درست بوده این حدیثی که آوردی چه ربطی داره!!! و آخه تو آبرویی برای جلسه ی امام حسین ع گذاشتی که ما آبرو داری کنیم!!!آخه جا توجیه هم نداره!!!بگم مثلا چون چراغا تاریک بود یه کلمه ای را جابه جا دیده گفته رقاص؟؟؟نمیدونم

 

می دونین واقعا نشون میده پیچ های تندی که خدا در نظر گرفته برای امتحان ما شیعیان که خدایی نکرده به خاطر جو زدگی شیعه نشده باشیم داره کار میکنه .

تعدادی که فقط از روی جو مذهبی شدن ومداح شدن ،شیعه ومداح شدن از این پرتگاهها می افتن وخالص هاش می مانند.

واقعا شک نکنیم و ایراد نگیریم وقتی حضرت نمیاند ومیگند وقتی هم که میام خود شیعیان توی روی من شمشیر میکشند