دسته: من و او

عاشقانه

داستان عشق ۰

داستان عشق

همه چیز از ۱۳۹۳/۵/۲۸ شروع شد وقتی از اوجدا شدم قلبم ریتم خود را تند کرده بود انگار حرارتی به وجود امده دلهره داشتم باهر...

۰

اشتباه کردم

مشکل اقتصادی مشکلات تحصیلی ضعیف شدن جسمی ، روحی از بین رفتن تمام موقعیت ها پراکنده شدن رفیق ها و تنها شدن از بین رفتن...

۳

دوست شهیدِ من

وقتی دل خسته از تمام عشق های بی سر و ته باشی وقتی زخمی از رفاقت های خائنانه و سودجویانه باشی رو میاری به عشق...