دسته: معراجی ها

۰

درس هایی از نماز (۵)

دوران مدرسه را که یادتون هست خانوم معلم مشق میداد که بنویسیم دلیلش چی بود اون همه تکرار اون همه مشق معلومه چون این کلمات...