دسته: مربوط به ما

از کفتر بازی تا دختر بازی ۰

از کفتر بازی تا دختر بازی

پسرکانی می بینم که تا دیروز کبوتر باز بودند و سگ باز! حالا این روزها دختربازی می کنند! چه بی ارزش شدند این دخترکها…