دسته: مربوط به ما

نهی ازمنکر زنده ها ۰

نهی ازمنکر زنده ها

“مرده ها نهی نمی کنند منکر را” زنده اییم یا مرده؟! علی علیه السلام فرمود: من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو...

بازیچه ۰

بازیچه

آیات و احادیثی که قرار بود از نفس نجات دهند حالا بازیچه نفسم شده اند! اماما الغوث …

بانی راهیان نور ۰

بانی راهیان نور

زیارتگاه فاطمه قتلگاه شهدای احد بود و این یعنی بانی راهیان نور هم زهراست. سلام الله علیه

مقدار مهریه برای ازدواج ۰

مقدار مهریه برای ازدواج

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها ولی بدان امامت فرمود مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَ از نامبارکی زن، مهریه زیاد است....

علت نامگذاری گوگل ۰

علت نامگذاری گوگل

می خواستیم این موتور جستجوی زِپِرتی را گِل بگیریم هی صدا زدیم کو گِل؟ کو گِل؟ زان پس صدایش زند گوگل!

از کفتر بازی تا دختر بازی ۰

از کفتر بازی تا دختر بازی

پسرکانی می بینی که تا دیروز کبوتر باز بودند و سگ باز! حالا این روزها دختربازی می کنند! چه بی ارزش شدند این دخترکها…