دسته: حضرت عاشورا

ما ملت امام حسینیم ۰

ما ملت امام حسینیم

رسانه‌هاو بوق‌چی‌های ابن‌مرجانه تمام تلاش خود را می‌کنند تا سپاه حسین در محرم زیر بیرق عزا جمع‌ نشوند هرچند در عاشورای ۶۱ راه خیمه‌های حسین...