دسته: آدم خوب ها

ما ملت امام حسینیم ۰

ما ملت امام حسینیم

رسانه‌هاو بوق‌چی‌های ابن‌مرجانه تمام تلاش خود را می‌کنند تا سپاه حسین در محرم زیر بیرق عزا جمع‌ نشوند هرچند در عاشورای ۶۱ راه خیمه‌های حسین...

چراغانی ۰

چراغانی

خیابانها را چراغانی و دل را لجن مالی کردیم برایت و طلبکارانه گفتیم “چرا نمی آیی؟”

آهنگ دختر بندری ۰

آهنگ دختر بندری

صدای بلند آهنگ “دختر بندری…” ترافیک شدید شربت نذری و دخترها و پسرهایی که در هم می لولند!! “چه خبر است؟” در جواب می شنوم...