دسته: ریزنوشت

مهریه ی زیاد ۰

مهریه ی زیاد

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها بدان امامت فرمودَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَااز نامبارکی زن، مهریه زیاد است. امام صادق...

علت نامگذاری گوگل ۰

علت نامگذاری گوگل

می خواستیم این موتور جستجوی زِپِرتی را گِل بگیریم هی صدا زدیم کو گِل؟ کو گِل؟ زان پس صدایش زند گوگل!

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند

ظهور شد ۰

ظهور شد

صدا زدند! او ظهور کرده است و بسوی قدس راهی! نمی آیی؟ گفتم چرا ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام و بعد ادای حق...

از کفتر بازی تا دختر بازی ۰

از کفتر بازی تا دختر بازی

پسرکانی می بینم که تا دیروز کبوتر باز بودند و سگ باز! حالا این روزها دختربازی می کنند! چه بی ارزش شدند این دخترکها…