منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون





۱۰۱ مطلب با موضوع «آدم شدن» ثبت شده است

با تو وقتی حرف می زنم

 برای هزارمین بار ثابت می شود

که هدایت دست خداست

باشد عزیزم

بی حجاب بمان!

مــنذِرون ...

بت های کوچک را شکستم

حالا باید تبر را بگذارم روی دوش خودم
 

مــنذِرون ...

این همه غصه

بی دلیل نیست

گناه مادر غصه هاست

مــنذِرون ...

هیئت رفتن

صله رحم

با خداست...

مــنذِرون ...

گناهان گذشته ام

هر روز از من

سان می بینند!

 

انگار قرار نیست رهایم کنند

کابوس گناه

یقه ام را سفت چسبیده است!

مــنذِرون ...

نمازش را سریع خواند

تا وقت بیشتری پیدا کند!!!

بیچاره نمی دانست

وقت در دست همان بود

که برایش نماز می خواند...

مــنذِرون ...

مدتهاست

دوشخصیتی شده ام

بین گناه و توبه

در رفت و امدم

مــنذِرون ...

این دل

با خانه تکانی هم رو به راه نمی شود

بساز بفروش کسی سراغ ندارد؟!

مــنذِرون ...

خودمانیم خدا

انگار دوست داری مرا همیشه گنه کار ببینی!

خودت می دانی

گاهی نمی خواهم

ولی می شود

مثل همین امروز

نماز صبح!

مــنذِرون ...

صدا زدند!

او ظهور کرده است و  بسوی قدس راهی!

نمی آیی؟

گفتم چرا 

ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام

و بعد ادای حق الناسی که  گردنم است

و بعد از....  

اگر توفیق  بود

اگر قسمت بود

اگر لیاقات داشتیم

اگر .......

مــنذِرون ...