منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۸ مطلب با موضوع «آدم خوب ها :: پیامبر خوبی» ثبت شده است

مسلمینی که تن به هجرت با پیامبر ندادند

در جنگ بدر ، بین کشته های مشرکین افتاده بودند...

مــنذِرون ...

سقیفه نشینان با شهادت پیامبر

علیه خدا کودتا کردند!

مــنذِرون ...

سنت تو بر زمین مانده و

دعوای ما بر سر این است

بگویم شهادت

یا وفات

مــنذِرون ...

دیروز سامری گوساله ای ساخت

در امت موسی

و امروز

گوساله ها سامری می سازند

در امت محمد...

مــنذِرون ...

و چقدر زور زدند علی را از چشم پیامبر بیندازند

غدیر که دست علی بالارفت

رسول خدا و خدا هم از چشمشان افتاد!

مــنذِرون ...

5 تن را رها کردیم و

5+1را چسبیدیم!

با این اوضاع خدا حق ندارد بخواباند توی گوشمان؟!

مــنذِرون ...

بعد از پیامبر

تنها پناه فاطمه

مزار شهدا بود.

مــنذِرون ...

از آن روز که آقای گاو را پرستیدند

هنوز سرش را بلند نکرده از خجالت...

به این میگویند معرفت

بیخود نبود پیغمبر میگفت درس از او بیاموزید

مــنذِرون ...