منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۲۲ مطلب با موضوع «آدم خوب ها :: پدر خوبی» ثبت شده است

راه مسجد را

بر علی می بست

اگر غلاف

بر بازویش

نمی نشست..!!

مــنذِرون ...

امشب صدای اذان که می آید

پدر در کنار سفره نیست

فُزت و ربِ الکعبه

مــنذِرون ...

خاطره ی مسجد کوفه و ابن ملجم میگوید

زیاد به مقدس مآبی افراد صف اول نگاه نکن

شاید "قاتل" همان باشد

مــنذِرون ...

مسجد کوفه
نماز را به جماعت خواندم .....
امام جماعت که بود را نمی دانم ....
فقط می دانم کل نماز

تمام حواسم
پی ِ محراب ِ طلا گرفته ی خـــــــــــــــآلی از علی .......

 

 

 
مــنذِرون ...

در نماز

از پای تو تیر می کشند و عین خیالت نیست!

تازه می پرسی این خون ها روی سجاده چیست؟!

ولی وقتی

من به نماز می ایستم

گویا تیربارانم می کنند این قدر درد آورست برایم

شاید هم بیشتر! اصلا عین خیالم نیست

که یعنی نماز می خوانیم

مــنذِرون ...

اعتکافمان

بزرگداشت

تولد علی در کعبه است

دقیقا سه روز!

مــنذِرون ...

علی 25 سال و تو .....

حسابش از دست ما در رفت آقا چند سال  عزلت و خانه نشینی؟

مــنذِرون ...

بزدل خیبر

پشت درب خانۀ 

فاتح خیبر

نعره می کشد.

خبر دارد پیامبر علی را دعوت به صبر کرده است

پس با  خیال راحت جلوی خانۀ علی زنجیر پاره کرده

و پهلوان بازی اش گل می کند.

مــنذِرون ...

به قرآن دلداری داد

با رفتن به روی نیزه ها می خواست بگوید

صفین تو را

کربلا مرا

غصه خوردن ندارد که...

مــنذِرون ...

علی را کشتند

چون یارانه ثروتمندان را

قطع کرد

تا حق نیازمندان را بدهد

مــنذِرون ...