منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۲۱ مطلب با موضوع «آدم خوب ها» ثبت شده است

غیبت تو همان طوفان نوح بود

و منتظران واقعی ات سوار بر کشتی نجات!

مــنذِرون ...

خدا بر داوود آهن را نرم کرد و بر محمد دلها را...

مــنذِرون ...

آتش پرستی

بعد از گلستان شدن آتش به ابراهیم باب شد

شاید برای همین

فاطمه و بچه های فاطمه راضی نشدند

آتش در مدینه و کربلا گلستان شود!

مــنذِرون ...

دیروز سامری گوساله ای ساخت

در امت موسی

و امروز

گوساله ها سامری می سازند

در امت محمد...

مــنذِرون ...

5 تن را رها کردیم و

5+1را چسبیدیم!

با این اوضاع خدا حق ندارد بخواباند توی گوشمان؟!

مــنذِرون ...

غرب در تب امام می سوزد

این را از فیلم ها و قهرمانان تخیلی شان

می فهمم.

مــنذِرون ...

کدام طوفان؟

عالم برای حسین گریه کرده بود.

نوح شهات دهد!

مــنذِرون ...

40هزار بد

60هزار خوب

همه عذاب شدند

عرض کرد خدایا خوبان چرا؟

ندا آمد شعیب خوبان با بدان ساختند

خشمگین نشدند از گناه!

مــنذِرون ...

از آن روز که آقای گاو را پرستیدند

هنوز سرش را بلند نکرده از خجالت...

به این میگویند معرفت

بیخود نبود پیغمبر میگفت درس از او بیاموزید

مــنذِرون ...

انتقام 124هزار پیامبر را از علی گرفتند

یعنی از وارث تمام انبیا...

مــنذِرون ...