نویسنده: محمد محسن

منتظران خیالی ۰

منتظران خیالی

جمعه ها ادای وای نیامدنت را در می اوریم دوباره شنبه را با گناه آغاز می کنیم.

مقدار مهریه برای ازدواج ۰

مقدار مهریه برای ازدواج

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها ولی بدان امامت فرمود مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَ از نامبارکی زن، مهریه زیاد است.امام...

بازیچه ۰

بازیچه

آیات و احادیثی که قرار بود از نفس نجات دهند حالا بازیچه نفسم شده اند!

قهرمانان پوشالی ۰

قهرمانان پوشالی

غرب در تب امام می سوزد این را از فیلم ها و قهرمانان تخیلی شان می فهمم

مرور خاطرات ۰

مرور خاطرات

کاش می شد وبلاگ را هم مثل دفتر خاطراتم به آتش بکشم!

مهریه ی زیاد ۰

مهریه ی زیاد

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها بدان امامت فرمودَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَااز نامبارکی زن، مهریه زیاد است. امام صادق...

علت نامگذاری گوگل ۰

علت نامگذاری گوگل

می خواستیم این موتور جستجوی زِپِرتی را گِل بگیریم هی صدا زدیم کو گِل؟ کو گِل؟ زان پس صدایش زند گوگل!

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند

ظهور شد ۰

ظهور شد

صدا زدند! او ظهور کرده است و بسوی قدس راهی! نمی آیی؟ گفتم چرا ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام و بعد ادای حق...